Hadas Madar session2 0192 copy

 

הדס מדר, יועצת לשינוי דפוסי אכילה וחשיבה, תזונה מבחינתי מתחלקת לשניים:
החלק המדעי שלה: עובדות על אוכל מבחינת ערך גליקמי, ויטמינים מינרלים והחלק החשיבתי, הפרקטי, היום יומי והכוונה היא שצריך ללמוד לא רק מה לאכול, כמה לאכול ואיך לאכול. את כל זה אני מלמדת בתהליך פרטני ואישי ולמעשה מביאה את המטופל לזהות תזונתית חדשה שמתאימה למצבים המשתנים של החיים.

כשמגדירים דפוסי אכילה למעשה מגדירים סטנדרטים. כשאני אוכל בריא והכוונה היא לאכול אנרגטי יש בנו יותר אנרגיה, כלומר, שאני בוחר להטיב עם עצמי יש הצלחה גבוהה יותר של בחירות נכונות באוכל.

למעשה אין תשובה אחת נכונה באוכל, יש מזונות שהם בריאים לאדם אחד ורעל לאדם השני, היכולת לאכול אינטואיטיבית, לאכול ממקום של מודעות שמציבה לי גבולות בכמות באוכל, בגודל של האוכל ובדרך בא אני אוכל אני מפתח כל הזמן מודעות אל מול בחירה מחודשת.

 

 

1 2 3 4